Gordon® Training 'Effectief communiceren met Kinderen'

'Ik luister - jij luistert ...............' voor ouders/opvoeders

De Gordon methode bevat vijf belangrijke onderdelen:

    1. het gedragsraam - het kader waarin je het gedrag van een ander en je eigen gedrag plaatst, zodat je snel ontdekt wie nu werkelijk het probleem heeft
    2. actief luisteren - het actief luisteren naar de ander door een terugkoppeling op metaniveau over wat je van de ander begrijpt
    3. ik-boodschappen - assertieve communicatie om je eigen grenzen aan te geven, van verklarend en vriendelijk tot confronterend
    4. overschakelen - tussen actief luisteren en ik-boodschappen, zodat je in emotioneel heftige situaties steeds tussen jezelf en de ander kunt schakelen
    5. conflicten oplossen (zowel behoefte-conflicten als waarde-conflicten)

Het gedragsraam is daarbij een prima hulpmiddel. Met het gedragsraam kijk je naar de ander en kunt je bepalen wie er nu een probleem heeft: de ander, jij, beiden of, in het grootste deel van de tijd, geen van beiden. Van daaruit kunt je samen werken aan de oplossing.

De Gordon® training is ontwikkeld door de psycholoog Dr. Thomas Gordon. In de training leer je praktische vaardigheden om goed en effectief met je kind om te gaan en hoe je een goede relatie met je kind krijgt en onderhoudt. De meeste deelnemers merken na verloop van tijd dat de relatie met hun kind ook duurzaam verbetert. Er is ruimte voor creatieve oplossingen en er wordt meer rekening gehouden met elkaar. Kinderen van ouders die de Gordon® training hebben gevolgd hebben een sterker gevoel van eigenwaarde en kunnen zich vaak beter beheersen met begrip voor anderen.

Investering 8 bijeenkomsten van 2,5 uren € 225, - per persoon (inclusief materiaal, BTW, koffie en thee) of € 350,- per echtpaar. Minimaal aantal deelnemers 8, maximaal 10.

Gordon® Training: 'Respectvol communiceren in de kinderopvang' voor pedagogisch medewerkers

Pedagogisch medewerkers zijn op diverse terreinen tegelijk actief: verzorgend, opvoedend, adviserend, organiserend. Communicatie speelt daarbij een cruciale rol. De kwaliteit van een kindercentrum is af te meten aan de kwaliteit van de communicatie. Immers: een goed contact met de kinderen middels respectvolle communicatie vormt de basis voor zelfvertrouwen en zelfstandigheid. En ook met ouders en collega's is zorgvuldige communicatie essentieel, niet in de laatste plaats voor een goede overdracht en een prettige werksfeer. De training 'effectief omgaan met kinderen in de kinderopvang' vergroot de communicatieve vaardigheden van de pedagogisch medewerkers, waardoor zij de kinderen nog beter kunnen begeleiden. Ze leren responsiever ingaan op de behoeften van het kind en respectvol grenzen te stellen.
De trainingen zijn in company.
Kinderopvang: 6 bijeenkomsten van 2,5 uren

Reacties deelneemsters: