N
ieuwsgierig/belangstellend: ik sta open voor nieuwe ervaringen en vind het geweldig andere mensen te leren kennen en wil graag weten hoe alles werkt. 'Je kunt nog elke dag leren'.
I nlevend: ik verplaats me vanuit vertrouwen, respect en betrokkenheid in de situatie en de gevoelens van de ander.
E
nthousiast: ik heb een vrolijk gemoed en geef me enthousiast over aan de activiteiten van de dag. De passie die ik investeer in m'n trainingen is aanstekelijk en ik kijk bij het opstaan al uit naar wat de dag mij zal brengen.
N
adenkend: ik heb graag een afgewogen mening en bekijk de zaak van alle kanten. Ik probeer geen overhaaste conclusies te trekken en ben ruimdenkend. Ik heb nauw contact met de realiteit van het leven. Mensen weten goed wat ze aan mij hebben.
K rachtig: 'In je hardheid ligt je zwakte, in je zachtheid ligt je kracht'.


E xpressief: ik ben vol uitdrukking, beeldend en levendig in mijn communicatie.

"Hou contact met het kind in je"nienke-op-rek (37K)